Van Mindfulness naar Heartfulness

Tijdens de Compassiedag in Groningen op 11 november jl. konden geïnteresseerden ook deelnemen aan de workshop Van Mindfulness naar Heartfulness. Deze werd verzorgd door psychiater Erik van den Brink die werkzaam is bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie Lentis in Groningen. Samen met Frits Koster schreef hij het boek met dezelfde titel als de workshop. Het boek is bedoeld voor een ieder die gezonder wil leren omgaan met lichamelijk en geestelijk lijden en de helende werking van Mindfulness wil verdiepen met compassie-beoefening.

Langzaamaan voltrekt zich binnen de (geestelijke) gezondheidszorg een kleine revolutie. De onlosmakelijke verbinding tussen lichaam en geest en de sterke wederzijdse beïnvloeding wordt door steeds meer artsen en psychiaters onderkend. Hierdoor wordt ook de, voor veel mensen, helende werking van meditatie, adem- en ontspanningstechnieken en Mindfulnesstrainingen verklaarbaar.

Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkelde moleculair bioloog John Kabat Zinn in de V.S. laatstgenoemde training voor mensen met chronische klachten op het terrein van angst, stress, pijn en ziekte. Waar de reguliere geneeskunde vaak geen antwoord meer kon bieden, bleken de oefeningen die Kabat Zinn had samengesteld in zijn programma van 8 sessies, opmerkelijke resultaten te geven. Mindfulness wordt inmiddels wereldwijd beoefend.

Erik van den Brink en Frits Koster zetten de technieken in binnen de psychiatrie en trainen daar zowel cliënten als medewerkers. Met hun boek willen zij nog een stap verder gaan: “Zelfcompassie en compassie voor anderen verhouden zich als communicerende vaten”. Individueel psychologisch welzijn correleert in sterke mate met sociale verbondenheid en het vermogen om empathie en compassie op te brengen voor anderen.
De sheets bij de workshop bieden boeiende inzichten.

Zie www.mbcl.nl en www.compassietraining.nl
DATUM: 4 DECEMBER 2012

Foto: MBCL