Symposium Compassie over 30 jaar kinderrechten en uitreiking Compassieprijs 2019

Op 13 november vindt op de Universiteit Leiden het symposium Compassie en 30 jaar kinderrechten plaats. Het symposium is vrij toegankelijk.

Voorafgaand aan het symposium wordt het Jeugdlintje uitgereikt. Na het symposium vindt de uitreiking plaats van de  Compassieprijs 2019

Tijdens het symposium ‘Compassie en 30 jaar kinderrechten‘ wordt door sprekers een verband gelegd tussen compassie en kinderen als dragers van rechten. Prof. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten en bekleedt de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Universiteit Leiden, reflecteert tijdens het symposium op de 30everjaardag van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind en het belang van compassie en medemenselijkheid voor kinderen. Prof. Egbert Myjer, oud-rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zal in een intermezzo spreken over compassie en het kinderpardon. Tot slot spreekt Tako Rietveld, de Kindercorrespondent, over compassie als kinderrecht.

U bent vanaf 14:30 uur van harte welkom in het restaurant op de 1everdieping van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden (Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Programma

14.30-15.00 uur: Ontvangst in het restaurant

15.00-15.05 uur: Opening door dagvoorzitter Gerthe Lamers (Cleveringazaal, C1.31)

15.05-15.20 uur:  prof. Ton Liefaard over 30 jaar kinderrechten en het belang van compassie voor kinderen

15.20-15.35 uur: Intermezzo door prof. Egbert Myjer

15.35-15.50 uur: Tako Rietveld, de Kindercorrespondent, over compassie als kinderrecht

15.50-16.00 uur: Gesprek met de zaal

16.00-17.00 uur: Uitreiking Compassieprijs 2019 door Marilyn Turkovich, directeur van Charter for Compassion

 

Foto:  uitreiking Compassieprijs 2018 door Karen Armstrong (links op de foto) aan Karim Amghar van project WijWijs