Leiden start www.leidencompassiestad.nu

www.leidencompassiestad.nu

Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in onze stad te verbinden. Het platform bestaat uit organisaties en individuele leden die actief zijn met compassie in Leiden.

Aanleiding voor het platform is het ‘Charter for Compassion’  van de wereldberoemde auteur Karen Armstrong dat door alle partner-organisaties ondertekend is. Dit charter vloeit voort uit de oproep die Karen Armstrong in 2008 deed toen zij de TED-Award in ontvangst mocht nemen. Het ‘Handvest voor Compassie’ is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.

Het Handvest voor Compassie is een intentieverklaring om compassie tot de spil en basis te maken voor je handelen. Met de ondertekening van het handvest door Burgemeester en Wethouders (B&W) van Leiden op 12 november 2009 werd Leiden de eerste compassiestad ter wereld.

Doel van het platform is om het handvest en haar doelstelling levend te houden door een ontmoetingsplek te zijn waar verschillende initiatieven worden uitgewisseld om compassie in praktijk te brengen.

Vele initiatieven hebben zich inmiddels aangemeld. Om  een indruk te krijgen kijk op www.leidencompassiestad.nu

Foto: een screenshot van  www.leidencompassiestad.nu