Winnaar van de Compassieprijs 2019 Noortje Beukeboom aan het woord

De compassieprijs van 2019, met als thema Kinderrechten, werd gewonnen door Noortje Beukeboom. De jury prees haar vanwege de vele activiteiten die zij als vrijwilliger onderneemt binnen het jeugdwelzijnswerk. Noortje maakt zich hard voor jongeren die afhankelijk zijn van de jeugdhulpverlening en naar haar mening niet voldoende gehoord worden. Noortje probeert deze jongeren een stem te geven.  We spraken haar een maand na de uitreiking van de prijs.

Jongeren een stem geven. Waarom is dit volgens jou een belangrijk onderwerp?
Volwassenen zijn snel geneigd voor jongeren te denken. Maar zelfs een kind van 6 kan al goed verwoorden wat ‘ie vindt of nodig heeft. Door naar jongeren te luisteren kunnen beslissingen beter genomen worden. Het is ook belangrijk dat jongeren vanaf jonge leeftijd leren om dingen te verwoorden. Het vormt hen tot krachtiger mensen met meer zelfvertrouwen.

Je bent ervaringsdeskundige. Is het dan moeilijk om de balans te vinden tussen zorg voor jezelf en voor andere jongeren?
Dat is echt met vallen en opstaan gegaan. Ik weet vanuit eigen ervaring hoe rot sommige situaties zijn en hoe hopeloos je je als jongere kunt voelen. Van nature ben ik geneigd om die ander dan te hulp te schieten en mezelf te vergeten. Met één stap vooruit en weer twee achteruit heb ik geleerd om grenzen te trekken en dat durf ik nu ook te doen.

Hoe kunnen jongeren binnen de hulpverlening beter geholpen worden?
Het zou heel fijn zijn als jongeren niet steeds weer andere hulpverleners zouden hebben maar gewoon een vast gezicht. Ze durven met al die wisselende hulpverleners bijna geen vertrouwensrelatie meer op te bouwen; het is zo weinig stabiel. Als ze voor de zoveelste keer opnieuw hun verhaal moeten vertellen haken ze af. De ervaring met Jeugdzorg neem je de rest van je leven mee; wat daar gebeurt is dan juist heel belangrijk. Dat het goede ervaringen zijn die je verder brengen.

Welke activiteit was voor jou zelf het meest inspirerend?
Ik denk dan vooral aan de Kinderrechten Conferentie die ik mee heb helpen organiseren. Voor mij was het de eerste keer dat ik zo intensief bij de organisatie van zo’n grote bijeenkomst betrokken was. Er waren 800 studenten van de opleidingen Zorg & Welzijn die we vertelden over kinderrechten en kindermishandeling. En over de Meldcode waar niet iedereen van op de hoogte is. Ik zag dat studenten geraakt en geroerd waren en hoorde terug dat ze met nieuwe inzichten naar huis gingen.

Wat zou je binnen een jaar veranderen als je daartoe in staat was?
Het gaat niet goed binnen de jeugdhulpverlening; er is te weinig geld en er zijn te weinig mensen. Dat heeft hele grote gevolgen voor veel jongeren die hun woonplekken verliezen en maar weer moeten zien hoe ze ergens een nieuw bestaan creëren. Daar ben ik echt bezorgd over. Als ik daartoe in staat was zou ik geld inzetten om te zorgen dat de opvangplekken, die vele vormen kennen, niet verloren gaan en goed functioneren. Met ruimte voor de stem van jongeren.
___________________________

Noortje over haar werk en activiteiten:
Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) wordt geleid door een jongerenbestuur waarvan ik vicevoorzitter ben.
Het beraad richt zich op uitwisseling tussen jongerenraden van jeugdzorginstellingen in Nederland.
We komen regelmatig samen en bespreken thema’s waar de jongeren in het dagelijks leven mee te maken hebben.
We nemen steeds een kijkje bij een andere instelling en bepalen met elkaar welke punten op de agenda staan.
Het JWB is van, voor en door jongeren en het doel is om met onze stem de jeugdhulp in Nederland te verbeteren.
www.jeugdwelzijnsberaad.nl

Het JWB:
-is een plek waar jongeren informatie kunnen krijgen en ervaringen uitwisselen
-helpt jongeren vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze, vanuit zelfvertrouwen, kunnen participeren in de raden
-is een adviesorgaan voor de provinciale en landelijke politiek. Jongeren delen hun persoonlijke ervaringen, geven adviezen en reiken oplossingen aan

Daarnaast ben/was ik betrokken bij:

  • De Raad van Cliënten en Jongerenraad EntreaLindenhout, o.a. via het geven van gastlessen psychopathologie op de HAN (Hoge school Arnhem Nijmegen) om zo toekomstige beroepsbeoefenaars een beeld te geven uit de praktijk met mijn eigen levensverhaal.
  • De Stichting Het Vergeten Kind, als ‘graduated unforgettable’. Ik vertelde over mijn eigen ervaringen op het symposium ‘De kracht van aandacht’, waar het erover ging dat een klein gebaar al een groot verschil kan maken voor een kind. Tijdens de kerstcampagne 2018 (Utopia en 5 uur live) deelde ik mijn kerstverhaal in de opvang en liet zien dat ik niet het enige kind was die eenzaam is met kerst. https://www.hetvergetenkind.nl/the-unforgettables
  • In 2018 en 2019 hielp ik, vanuit het ROC Nijmegen, mee om een Kinderrechtenconferentie te organiseren, met het droevige thema Kindermishandeling. Hierbij hebben wij een kinderrechtenmars door Nijmegen gelopen en 800 studenten/ toekomstige beroepsbeoefenaars van zorgopleidingen door het hele land kunnen verwelkomen om ze bewust te maken van kinderrechten en kindermishandeling. kinderrechtenconferentie.nl