Compassie is sterker dan empathie (1)

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wat je precies onder compassie kunt verstaan. Is het niet eerder een religieuze term die een humanistische visie uitsluit? En wat is het verschil tussen compassie en empathie?

Een ding is zeker: gezien de toenemende publicaties over het thema compassie houden vragen als hierboven steeds meer mensen bezig. Onlangs schreef Rutger Bregman, journalist bij ‘De Correspondent’ een prachtig artikel, waarin hij met name ingaat op het verschil tussen compassie en empathie. In een interview dat op ‘Nieuwwij’ stond met de Trouw-columnist Babah Tarawally kwam dezelfde thematiek aan de orde.

Graag verwijzen we je in twee artikelen met doorlinks naar het artikel van Bregman en het interview met Tarawally.

 

Deel 1: Babah Tarawally

“Politici moeten meer offline dan online zijn”

“Medelijden is geen compassie” schreef Babah Tarawally in één van zijn columns in dagblad Trouw. Wat is het wel? Een gesprek met de auteur en columnist, over de tijd nemen, daarná pas in actie komen. Over zwart-witdenken. En offline gaan.

“Empathie is meestal heel kort, niet iets wat je volhoudt. Maar compassie wel. Als je eenmaal compassie hebt, kan dat lang duren. Je kunt het ook leren. Empathie is veel meer gevoel,” zegt Tarawally. “Wat ik probeer te zeggen is dat je met compassie onrechtvaardigheid kunt vermijden, met empathie meestal niet. Met empathie maak je bepaalde korte keuzes op gevoel naar een individu. Vergelijk het met verliefd zijn: je kunt niet je hele leven verliefd zijn, dat is iets wat stopt.”

Maar het is ook verwarrend om compassie en empathie te vergelijken, vindt hij. “Je kunt wel empathie hebben zonder compassie, maar je kunt geen compassie hebben zonder empathie. In compassie zit empathie. Compassie is een stap verder. Compassie is een plus op de empathie. Het is actie ondernemen.”

Ons gesprek vindt plaats in de week waarin Turkije aanvallen op de Koerden in Noord-Syrië uitvoerde. Tarawally noemt dit als voorbeeld: “Nu gaat iedereen vanuit empathie roepen dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd, maar met compassie hadden we dit al lange tijd kunnen voorkomen. Want we hebben voorbeelden genoeg: we hebben Syrië gehad, we hebben Afghanistan gehad, landen in Afrika gehad. Het zijn allemaal herhalingen van de dingen die wij doen, de keuzes die we maken en wat daarna komt. Nu kunnen we allemaal geld inzamelen om mensen daar te helpen, maar met compassie ben je het voor. Het gaat om langetermijndenken: als politici dat doen, kunnen ze verrassingen voorkómen.”   Lees verder op NieuwWij >

Bron: www.nieuwwij.nl