Drie compassievolle dagen in Leiden

Op 12, 13 en 14 november bruiste het in Leiden van activiteiten ter gelegenheid van het tienjarige internationale Charter for Compassion. Het initiatief daartoe van de Britse theologe Karen Armstrong leidde tot de wereldwijde proclamatie van het Charter op 12 november 2009. Samen met leiders van de grote wereldreligies en levensbeschouwingen stelde zij een intentieverklaring op voor de mensheid. Gebaseerd op de universele gulden regel: ‘behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Sinds deze verklaring is verspreid over alle werelddelen hebben honderden steden zich aangesloten bij deze beweging om medemenselijkheid en burgerschap te bevorderen.

In Nederland was Leiden de eerste stad die dit belangrijke document ondertekende. En het was Leiden dat nu, na 10 jaar, het initiatief nam om het Charter wederom onder de aandacht te brengen. Hiertoe werd samen met de landelijke Stichting Handvest voor Compassie Nederland een drie dagen durend compassieprogramma samengesteld.

Compassiebijeenkomst op 12 november
Op 12 november had in het Leidse Stadhuis een compassiebijeenkomst plaats, waar diverse sprekers het woord voerden en maar liefst bijna tachtig Leidse organisaties, waaronder het Leidse college van Burgemeester en Wethouders, vrijwel alle partijen in de gemeenteraad en de Universiteit Leiden, het Handvest voor Compassie ondertekenden. Rabbijn Awraham S. Soetendorp, één van de opstellers van het tien jaar geleden geïnitieerde Charter for Compassion, blikte terug op de afgelopen tien compassiejaren. Vertegenwoordigers van andere compassiesteden vertelden over hun ervaringen en vanuit de internationale organisatie gaf Program Director Marilyn Turkovich (USA) een overzicht van de hoogtepunten wereldwijd. Locoburgemeester Marleen Damen trad op als gastvrouw. Zij benadrukte het belang dat Leiden hecht aan een compassievolle samenleving en aan al die activiteiten van ‘gewone’ burgers die dit bewerkstelligen.  Om alle activiteiten die bijdragen aan compassie in de stad zichtbaar te maken lanceerde de gemeente op deze bijzondere dag de nieuwe website www.leidencompassiestad.nu. 

Kinderrechten en Compassieprijs 2019 op 13 november
‘Kinderrechten en compassie’ was het thema van het compassiesymposium dat op 13 november werd georganiseerd in het Kamerlingh Onnes gebouw van de faculteit der rechten van de Leidse universiteit. Drie sprekers gaven hun visie op dit bijzonder actuele thema. Prof. Dr. Ton Liefaard, deskundig op het gebied van kinderrechten, liet zien hoe kinderrechten juridische structuren van compassie zijn. Prof. Dr. Egbert Myjer, als oud-rechter van het Europese Hof o.a. betrokken bij het kinderpardon, ging in op actuele en belangrijke vragen inzake vluchtelingenkinderen. Kinderjournalist Tako Rietveld tenslotte sprak over het recht van ieder kind op compassie. Deze compassiemiddag werd voorafgegaan door de uitreiking van een aantal Leidse Jeugdlintjes door wethouder Marleen Damen aan jongeren die zich inzetten voor een menselijker, compassievoller samenleving.

Na het symposium werd de Nederlandse Compassieprijs 2019 uitgereikt. De cheque van € 1000.= ontving de winnaar uit handen van Marilyn Turkovich. Uit de inzendingen had de jury bestaande uit wethouder Marleen Damen, kindercorrespondent Tako Rietveld, hoogleraar Ton Liefaard, voorzitter Kinderrechtencollectief Laurien Koster en winnaar Leids Jeugdlintje 2015 Akhrat Selevani, drie nominaties geselecteerd die in het kort mochten worden gepresenteerd.

Na deze presentaties werd de winnaar bekendgemaakt. Dat was Noortje Beukeboom, vicevoorzitter van het Jeugdwelzijnsberaad en gedreven pleitbezorger van kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden en jeugdinrichtingen bij beleidsbeslissingen. De andere genomineerden (beide uit Rotterdam) waren Jonna Wiersma van JINC, een organisatie die kansarme jongeren begeleidt bij hun toetreding tot de arbeidsmarkt en Vanessa Umboh van ‘Stem zonder Gezicht’, een beweging die de positie van kwetsbare kinderen die vaak in armoede opgroeien probeert te versterken. 

Rembrandt en Compassieprijs op 14 november
Op de derde dag van het compassieprogramma stond in Museum de Lakenhal alles in het teken van de bekende Leidenaar Rembrandt van Rijn en de vraag hoe in zijn werken compassie zichtbaar wordt. Onderdeel van dit programma was de bekendmaking van de winnaar van een essaywedstrijd waarvoor deelnemers een essay moesten insturen dat gericht was op de verbinding tussen het werk van de jarige Rembrandt en compassie.

De winnaar van de aan deze wedstrijd verbonden Rembrandt-en-Compassieprijs was Pieter Barnhoorn uit Leiden met zijn essay ‘Rembrandt, de vijfde evangelist’.

 

 

 

Foto’s: Astrid Gravenbeek, Ad Alblas