Compassieprijswinnaar 2018 Karim Amghar met het project WijWijs

Op donderdag 29 november werd in de aula van de VU de Compassieprijs 2018 uitgereikt door Karen Armstrong, founding mother van het internationale Charter for Compassion. De Compassieprijs is een jaarlijks terugkerend landelijke prijs, georganiseerd door Stichting Handvest voor Compassie NL, waarbij ieder jaar een ander thema gekozen word.  Dit jaar was het thema Geloven in Compassie en werd samengewerkt met de Vrije Universiteit in Amsterdam.  Er werden in totaal 25 projecten genomineerd rond dit thema. Een jury, bestaande uit studenten aan de VU van diverse geloofsrichtingen, beoordeelde de projecten aan de hand van een aantal criteria.  Drie van deze projecten werden geselecteerd voor de eindronde.  Het aanwezige publiek in de aula (ongeveer 900) mocht na de 3 korte pitches van de genomineerden via de smartphone kiezen wie de winnaar zou worden.

Vandaag aandacht voor het project WijWijs, van Karim Amghar.  WijWijs was een van de 3 geselecteerde projecten werd door het publiek gekozen als winnaar van de Compassieprijs 2018.

Karim Amghar, manager en trainer van WijWijs,  een organisatie die adviseert binnen het onderwijs, zet zich in voor empowerment van jongeren, verbinding in de samenleving en beter onderwijs.
Hij begon jaren geleden met projecten rondom radicalisering en ging de dialoog aan met religieus geradicaliseerde jongeren en rechts-extremisten.
In zijn werk zet hij de dialoog centraal en creëert hij veiligheid voor scholieren zodat zij zich durven uitspreken, ook al hebben zij omstreden standpunten.
Persoonlijke verhalen zet hij centraal met als doel dat mensen elkaar ‘als mens’ leren zien. Hij ontwikkelt tools en skills voor leraren om beter om te kunnen gaan met discriminatie en polarisatie in de klas. Amghar pleit ook voor het goede gesprek over religie in de klas, in alle rust en vrijheid.

Karim Amghar heeft een moslimachtergond. Zijn dochter van 2,5 inspireert hem om zich in te zetten voor een samenleving waarin kinderen (en volwassenen) dichter tot elkaar komen.

Juryrapport Karim Amghar
Karim Amghar is de winnaar van de Compassieprijs 2018.
Hij werd geselecteerd bij de laatste drie initiatieven door de jury en gekozen tot winnaar door het publiek, tijdens het symposium Verschillend, en dan? georganiseerd door de Vrije Universiteit.

Hij ontvangt de prijs voor zijn inzet als manager en trainer van WijWijs.
De nominatie vermeldt dat hij beschouwd kan worden als een wereldverbeteraar.

De jury is van mening dat de activiteiten van Karim Amghar naadloos aansluiten bij het thema van dit jaar: het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving.
Daarbij wordt hij door twee bronnen geïnspireerd; de zorg voor een goede toekomst voor alle kinderen en jongeren in Nederland en zijn moslimachtergrond.

Hij is niet bang om mensen, die onderling grote meningsverschillen hebben, bij elkaar te brengen. Zijn werkwijze is juist om de uitersten op te zoeken en precies dáár de dialoog te starten. Dat is geen gemakkelijke weg en vereist moed.

In de dialogen wordt ‘het schuren’ opgezocht en er wordt binnen een veilige context ruimte gemaakt voor jonge mensen om te kunnen zeggen wat ze voelen en denken. De deelnemers groeien ‘Van radicaal naar amicaal’; de slogan die de bedoeling van de werkwijze van Karim met de jongeren treffend weergeeft. De werkwijze van Karim Amghar is bovendien overdraagbaar en op grotere schaal toe te passen.   

Bekijk hier de pitch die Karim Amghar hield in de VU.

Foto: Karim Amghar