Dialogen over “Waarde(n)vol Samen Leven

De Stichting Deventer in Dialoog en het Etty Hillesum Centrum organiseren vijf dialogen over: Waarde(n)vol Samen Leven.

Op vijf zondagochtenden verkennen we waarden die niet alleen in onze persoonlijke levens belangrijk zijn, maar die ook bijdragen aan een maatschappij waar het goed leven is. Meedoen aan een dialoog is voor iedereen!

WAARDE(N)VOL SAMEN LEVEN

Waarden – de principes, ideeën of idealen die we belangrijk vinden – geven ons leven betekenis en vormen tegelijk ons kompas voor hoe we met onszelf en anderen omgaan. Ze zeggen dus ook iets over hoe we willen samenleven. In de dialogen verkennen we de betekenis en toepassing van een aantal waarden die ons kunnen helpen om prettig en vreedzaam samen te leven in onze samenleving (en wereld) met al die mensen met hun verschillende meningen, voorkeuren, gewoonten, culturen en geloven. Op het niveau van waarden kunnen we elkaar ontmoeten.

WAT IS EEN DIALOOG

Dialoog is een gespreksmethode, waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan. Bij een dialoog gaat het erom dat de deelnemers naar elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten, elkaar waarderen en (proberen te) begrijpen. Het gaat er niet om ‘gelijk’ te krijgen of het eens te worden, maar om kennis te maken met de ervaringen, dromen, ideeën en het perspectief van anderen. Dat is vaak hartverwarmend en inspirerend. Meedoen aan een dialoog is een ervaring! Iedereen kan meedoen aan een dialoog, speciale kennis is niet nodig, ook niet over het te bespreken thema.

Onder leiding van een getrainde dialoogbegeleider zullen we de (praktische) betekenis verkennen van enkele van deze basiswaarden voor onze samenleving en – vooral – ons persoonlijk handelen. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers, dus meld je tijdig aan.

Wanneer:

zondag 4 oktober 2015 over COMPASSIE
zondag 13 december 2015 over ZORGZAAMHEID
zondag 7 februari 2016 over VERANTWOORDELIJKHEID
zondag 3 april 2016 over RESPECT
zondag 5 juni 2016 over EERVOL SAMENLEVEN
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur
Kosten: € 5,= inclusief koffie/thee
Plaats: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 (op loopafstand van station en parkeergarage)
Aanmelden: voor vrijdags 13.00 uur per email: administratie@ettyhillesumcentrum.nl of info@viadialoog.nl en bellen 0570-641003 of 06-12412657