De Nederlandse identiteit: een veelzijdig begrip

Lezing door Llewellyn Bogaers op 27 november 2016

De Nederlandse identiteit staat in de schijnwerpers. Onlangs deden premier Rutte en minister Schippers ferme uitspraken over ‘onze waarden’. Is alles zo eenduidig als zij beweren? Wordt ‘identiteit’ niet voortdurend opnieuw gedefinieerd? De actualiteit is voor Dynamiek Stichting voor Cultuurhistorie reden om de herfstlezing aan dit thema te wijden.
Nederland is van oudsher een immigratie- en doorstroomland. Nauwelijks een Nederlander die geen voorouder van elders heeft. Hoe verliep hun inburgering? Lang bood het buurtleven nieuwkomers een kader voor integratie. Toen stadsbestuur en rijk meer grip op het openbare leven kregen, loste de buurtorganisatie in steden op. Dit voorbeeld laat zien dat het contract tussen overheid en bevolking niet statisch is. Het was een lange weg naar het Nederland van nu. Ook op kerkelijk-religieus gebied hebben zich mega-veranderingen voorgedaan. Dit ging vaak met spanningen gepaard. Religie is weer een hot item. Hoe kunnen we omgaan met de veranderingen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt? Wat voor invloed heeft zij op de identiteitsbeleving? Een historisch perspectief werkt verhelderend.

Dr. Llewellyn Bogaers is cultuurhistoricus. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar sociaal- religieuze verhoudingen in Nederland. Zelf komt zij uit een multiculturele en multireligieuze familie. Zij kent de talen van binnenuit. Haar website: “www.levendverledennu.nl”

Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht, op loopafstand van Utrecht CS of via lijn 2, halte Korte of Lange Nieuwstraat.
Tijd: 15.00 – 16.30 uur (de kerk is vanaf 14.30 uur open; informeel samenzijn tot 17.30 uur).

Entree: € 25,- inclusief drankjes en versnaperingen. De lezing maakt deel uit van een fondswervingsactie. Voor informatie hierover zie “www.dynamiek-cultuurhistorie.nu”>www.dynamiek-cultuurhistorie.nu.

Aanmelding: via ; info@dynamiek-cultuurhistorie.nu en betaling aan Dynamiek Stichting voor Cultuurhistorie, IBAN NL74 INGB 0007 0942 38.
In november ontvangt u een bevestiging.