Burgerschap en barmhartigheid

Lezing door dr. Llewellyn Bogaers in De Drie Ranken te Apeldoorn op 16 januari 2017

Zien wij nog ‘om naar elkaar’? Naastenliefde is een kernwaarde van het christendom. Maar onze christelijke wortels worden steeds minder zichtbaar. Zit naastenliefde in onze genen, of niet? Dr. Llewellyn Bogaers vertelt in deze lezing hoe onze samenleving door de eeuwen heen met compassie is omgegaan.

gcfdabcdIs er nog plaats voor barmhartigheid?

In de vroegmoderne tijd groeide tussen burgers het verschil tussen rijk en arm. Mensen werden meer standsbewust en tegelijkertijd verminderde de solidariteit met minder bedeelden. In de tweede helft van de 20e eeuw stond ‘de zorgzame samenleving’ hoog op de sociale agenda. Maar hoe zit dat nu? Is er nog plaats voor barmhartigheid in de harten van mensen?

Llewellyn Bogaers

Cultuurhistorica Llewellyn Bogaers presenteert een totaalplaatje met aandacht voor álle Nederlanders, of zijnu aan de touwtjes trekken, aan de zijlijn staan, van hier zijn of van buiten komen. En zij onderzoekt met ons ‘barmhartigheid’ in de praktijk.

Wanneer, waar, toegang, aanmelding

Datum: 16 januari 2017

Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

Plaats: De Drie Ranken, Eglantierstraat 202 te Apeldoorn.

Kosten: vrijwillige bijdrage van 5 euro.

Aanmelding wordt zeer op prijs gesteld: vonc@3ranken.nl.