Een nieuw platform for com-passionates: Compassionate MIND Network

Het Compassionate MIND Network is een nieuw platform dat zal functioneren als een verbinding tussen mensen die zich inzetten voor compassie. Het Network is opgezet door drie jonge vrouwen met als doel om mensen samen te brengen en zo op een krachtige wijze compassie een plek te geven in de wereld. Er zullen activiteiten worden georganiseerd ter inspiratie en om diepgang te geven aan de eigen ontwikkeling van de MIND leden. Er wordt ook ruimte geboden om eigen activiteiten te promoten. Op deze manier hoopt het Network bij te dragen aan het zichtbaar maken van de vele compassievolle initiatieven die vaak ongemerkt plaats vinden. Compassie is een hartskwaliteit en die kan gevoed worden door menselijke ontmoetingen. Het Network wil daar aan bijdragen door te faciliteren en inspireren, maar wordt gedragen door de mensen die lid zijn en compassie integreren in hun leven.

In deze eerste fase is het Network zich nog aan het ontwikkelen. Het houdt zich bezig met vragen zoals: Wat voor rol kan compassie spelen in de maatschappij? Hoe kunnen wij daar zelf, met de middelen aanwezig, aan bij dragen? Onze eerste MIND Network evenement was de MIND Conference, 28 november jongst leden, waarin de waarde van compassie op persoonlijke en maatschappelijk werd onderzocht en besproken.

Wij zijn momenteel nog op zoek naar een versterking van het kern team van het Compassionate MIND Network, die als pioniers dit Network zullen vormgeven. Deze taak zal enkele uren per week vragen. Je werkt in een enthousiast, gemotiveerd jong team. Interesse? Stuur een mailtje naar yara@mindconference.eu en we zullen je meer informatie toesturen!
Meer info: http://www.mindconference.eu/mind-network/