“Het is zo’n groot verschil of ik een glimlach krijg of een boze blik…”

In 2016 krijgt Zutphen meer dan 1000 nieuwe inwoners: Vluchtelingen die in deze stad in een nieuw Asielzoekerscentrum komen.

In een periode waarin landelijk veel negatieve berichten in de media verschenen over vluchtelingen en hun opvang bedachten een paar mensen in Zutphen dat het goed zou zijn om een totaal ander geluid te laten horen en richtten de stichting Buddy to Buddy (B2B) op. De initiatiefnemers werden het meest geïnspireerd door het levensverhaal van Maryam Farokhnya, een jonge vrouw die uit Iran gevlucht was naar ons land en vertelde hoe bepalend het persoonlijke contact met één vriendelijke Nederlander was voor haar integratie.

Zij verbleef op meerdere plekken in Nederland in opvangcentra en zegt: “het is zo’n groot verschil of ik een glimlach krijg of een boze blik”.
7 vrijwilligers, allemaal met eigen achtergrond en ervaring, zoals coaching, communicatie, horeca, en projectmanagement bouwen sinds 2015 samen aan Buddy to Buddy. Daarnaast zijn, ook in 2015, 25 Zutphense vrijwilligers begonnen om zich warm te lopen en deden ervaring op in Deventer waar ze aanhaakten op een aan ander mooi intitiatief, New Dutch Connections, en werden buddy voor jonge (ex-) asielzoekers met als doel dat ze opnieuw in zichzelf gingen geloven en beter in staat waren hun toekomstdromen te realiseren.

De naam Buddy to Buddy is heel bewust gekozen. De missie is dat er uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid: Mensen kunnen verschillen van elkaar, ze zijn wel van gelijke waarde en voegen evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie organiseert Buddy to Buddy laagdrempelig contact van mens tot mens op zo’n manier dat het sociale isolement van asielzoekers doorbroken wordt en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten.

Bijna 300 inwoners van Zutphen hebben zich inmiddels aangemeld om Buddy te worden. Zodra de vluchtelingen het AZC in Zutphen komen bewonen zal B2B inwoners en vluchtelingen aan elkaar koppelen koppelen. Buddy’s maken vluchtelingen wegwijs in de samenleving. Eén persoon is de link naar de samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de zoektocht naar een nieuw bestaan. Naast het matchen van buddy’s organiseren en faciliteren we activiteiten waarbij ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen centraal staat. Dit gebeurt aan de hand van thema’s. Muziek, samen eten en sport zijn enorm krachtige middelen om te verbinden.
De eerste wapenfeiten zijn er al: voorlichtingsbijeenkomsten op de Zutphense scholen met als resultaat dat leerlingen in gesprek gingen met vluchtelingen en dit vraagstuk vanuit een totaal ander licht konden gaan zien. 40 minderjarige vluchtelingen wonen sinds begin 2016 in Zutphen en zijn direct gekoppeld aan een Buddy.

Internet:  Buddy to Buddy
Facebook: Buddy to Buddy

Auteur: Mari Plooij, medeorganisator Buddy to Buddy