Waarom we onze kinderen moeten leren zich in anderen te verplaatsen

Een interessant artikel over empathie vonden we  in de Correspondent van 12 augustus 2014.  Auteur: Marilse Eerkens

Empathie ligt ten grondslag aan zo ongeveer alles wat een maatschappij doet functioneren: vertrouwen, altruïsme, samenwerking, liefde, liefdadigheid.

En toch slaagt onze samenleving erin de empathie steeds verder in te dammen. Psychiater en neurowetenschapper Bruce Perry komt daar tegen in opstand. Een pleidooi voor meer empathie.

Enkele maanden geleden zond Brandpunt een interview uit met de Amerikaanse kinderpsychiater en neurowetenschapper Bruce Perry. Perry deed daarin een opmerkelijke uitspraak. Hij stelde dat we onze samenleving – zonder het door te hebben – hebben ingericht op het emotioneel verwaarlozen van onze kinderen. En dat, zo beweert hij, gaat ten koste van de ontwikkeling van hun aangeboren talent om zich te kunnen verplaatsen in en mee te leven met een ander. Met andere woorden: het vermindert hun empathisch vermogen.

De maatschappelijke gevolgen hiervan moeten volgens Perry niet onderschat worden. In het boek Born for love. Why empathy is essential and endangered (2010) schrijft hij samen met co-auteur Maia Szalavitz: ‘Empathie ligt ten grondslag aan zo ongeveer alles wat een maatschappij doet functioneren: vertrouwen, altruïsme, samenwerking, liefde, liefdadigheid. Een onvermogen om je in te leven is een van de hoofdbestanddelen van de meeste maatschappelijke problemen: misdaad, geweld, oorlog, racisme, kindermishandeling en ongelijkheid, om er maar een paar te noemen.’

Geef empathie-ontwikkeling de ruimte

Wie is deze Bruce Perry? Perry is in Amerika bekend vanwege zijn bemoeienis met schietpartijen op scholen sinds Columbine. Daarnaast is hij grondlegger van de Child Trauma Academy in Texas,Lees hier meer over de Child Trauma Academy. een interdisciplinair expertisecentrum dat ernaar streeft de kennis over de (brein)ontwikkeling van kinderen te vertalen naar beleidsmaatregelen die de ontwikkeling van (risico)kinderen ten goede moeten komen. Zijn adviezen strekken verder dan alleen de Verenigde Staten. Enkele weken geleden was hij bijvoorbeeld in Londen op uitnodiging van twee Engelse ministers.

De strekking van zijn advies is dat westerse samenlevingen kinderen meer kansen moeten bieden om hun empathisch vermogen te ontwikkelen. Want in de huidige maatschappij, zo stelt Perry, worden de omstandigheden waarin dat empathisch vermogen tot ontwikkeling kan komen, steeds schaarser. Slechte verlofregelingen voor ouders Lees hier meer over de verlofregelingen in Nederland. die hen dwingen minder tijd door te brengen met hun kinderen in de cruciale eerste levensmaanden, kwalitatief slechte kinderopvangLees hier meer over de kwaliteit. waar (slecht opgeleide)Lees hier meer over de opleiding. leidsters voor veel te veel kinderen moeten zorgen, de toegenomen stress die de combinatie van werken en zorgen onder deze omstandigheden met zich meebrengt en het groeiend aantal uren dat kinderen achter een beeldscherm doorbrengen waarin zij soms aan behoorlijk wat agressie worden blootgesteld; het zijn allemaal omstandigheden die ervoor zorgen dat kinderen steeds minder de kans krijgen om empathie te ervaren en er mee te ‘oefenen.’ En het zijn juist die ervaring en die oefening die ervoor zorgen dat die empathie zich kan ontwikkelen en verfijnen.

Lees hier het hele artikel