Samen Nederlands Zingen: nieuw in Lochem

Op 7 mei start in Lochem het project Samen Nederlands Zingen. Een initiatief van de Stichting KomPassie Lochem. Dit project is opgezet in navolging van ‘Zing Nederlands met me’ in Amsterdam/Paradiso en wat vanwege het grote succes zich als een olievlek uitbreidt over Nederland. Een keer per maand op zondagmiddag kunnen buitenlanders (statushouders, asielzoekers, expats, emigranten) en Nederlanders in Lochem lekker met elkaar Nederlandse liedjes zingen. Dit heeft ten doel om elkaar beter te leren kennen en om spelenderwijs gelegenheid te bieden om de Nederlandse taal te oefenen. Samen zingen verbindt en geeft positieve energie. Dat blijkt uit de ervaringen.

Dirigente is Tessa Kortenbach uit Enschede.
De bijeenkomsten beginnen om 15 uur en duren maximaal een uur. Na afloop is er thee/koffie.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Mensen uit andere kernen van de gemeente Lochem die graag mee willen doen en geen vervoer hebben kunnen contact opnemen met Stichting Welzijn Lochem:
0573-254444

Locatie: Stadshuus Lochem, Markt 3
Data:  7 mei, 11 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december
Tijd:  zondagmiddag 15 – 16 uur.
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Er kunnen maximaal 80 mensen meedoen. Daarom is reserveren gewenst (maar niet noodzakelijk):  kompassielochem@gmail.com

Samen Nederlands Zingen heeft een eigen Facebookpagina:  www.facebook.com/samennederlandszingen die je kunt liken en delen.   Hoe meer zielen, hoe meer zangplezier.

 

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Lochem en de Stichting Welzijn Lochem. Daarbij ondersteund door het Stadshuus, Taalhuis Lochem/Zutphen, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en de Muzehof.