Slot webdebatten verkiezingen

Waarop stemmen?

Zondag 14 maart om half twee is het slot van de webdebat-serie gericht op de verkiezingen. Het is duidelijk: we willen geen woorden maar houtsnijdende daden rond o.a. het klimaatprobleem. En we willen een betere, menselijker samenleving. Maar hoe dan?

In de afgelopen maanden was er elke eerste zondag van de maand een webdebat gericht op de verkiezingen van volgende week.

Waarom heeft de Beweging van Barmhartigheid deze webdebatten georganiseerd?
We signaleerden bij het begin van de corona-pandemie, nu een jaar geleden, dat er opeens een breed gedragen besef was dat er straks ná corona een heleboel zaken in de samenleving nu echt anders aangepakt moeten worden.
En dan ging het om de heel grote mondiale problemen: de klimaatverandering, de dolgedraaide economie, de groeiende ongelijkheid, de enorme vluchtelingenstromen die gaan komen.
En omdat de Beweging van Barmhartigheid ervan overtuigd is dat in die andere aanpak van de grote problemen barmhartigheid een belangrijke sleutel zal zijn, wilden we actief aan die discussie meedoen.

Hoe anders liggen de kaarten inmiddels. Het besef van urgentie rond de grote problemen is goeddeels weer weggezakt, en ze spelen in de nu lopende verkiezingsstrijd een veel kleinere rol. Want weer regeren bovenal de kortetermijnbelangen.

Het is makkelijk te constateren dat de politici enorm tekortschieten. Zondag gaan we er, bewust zónder politici, over praten wat we dan moeten doen. Het wordt een debat ook zonder ‘duiders’ en ‘deskundigen’, uitsluitend tussen de deelnemers aan de afgelopen debatten. Dus op eigen kracht. We willen zien wat we van de afgelopen webdebatten geleerd hebben en wat we daarmee moeten doen.

Zondag 14 maart om 13.30 u
Deelname: gratis
Webdebat (Zoom), toegang via een linkje dat we u sturen
Aanmelden: webdebat@barmhartigheid.nl

Afbeelding: Len Munnik
Bron: www.barmhartigheid.nl