Winnaar Compassieprijs 2015: project Omalief uit Leiden

De Compassieprijs 2015 is toegekend aan het jongerenteam Omalief in Leiden. Vanaf mei 2014 brengen Turkse jongeren wekelijks een bezoek aan een bewoner van het Leidse verzorgingshuis Haagwijk. Het jongerenteam Omalief ontvangt de CompassiePrijs 2015 in het domein samenleving.

Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en jong: ze leven ieder in hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse samenleving vormt. Het SCP spreekt van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.’

De Compassieprijs 2015 is daarom toegekend aan een organisatie die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. Omalief legt deze verbinding in meerdere opzichten: tussen oud en jong én tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur. Het project is hiermee een krachtig instrument van verbinding.

Omalief is een initiatief van de Turks-islamitische stichting Fatih in Leiden.
De jury van de Compassieprijs heeft het project Omalief uitgekozen, omdat het verschillende verbindingen legt en negatieve beeldvorming rond jongeren van allochtone afkomst weerspreekt. Ook noemt de jury dat het een eenvoudig initiatief is dat zich – hoewel het nog geen jaar geleden van start is gegaan – nu al uitbreidt naar meerdere jongeren én naar andere steden. Hiermee voldoet het project volledig aan een belangrijke voorwaarde van de Compassieprijs: dat het initiatief overdraagbaar is.

De prijs wordt uitgereikt op 18 april a.s. in de Jacobikerk in Utrecht.

Basis van Compassie

De Compassieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die harten verzacht en mensen verbindt. De basis van compassie ligt in de leefregel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Van de prijswinnaar verwachten wij dat hij of zij dit principe op een opmerkelijke manier heeft vormgegeven in de Nederlandse samenleving. De jury zal daarbij nadrukkelijk kijken naar de overdraagbaarheid van de bijdrage.

Prijs

De Compassieprijs bestaat uit een compassielamp en een bedrag van 1.000 euro. De prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door een andere groep binnen een ander domein. Dit jaar is dat het domein samenleving. De prijs is een initiatief van de Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en Het Apostolisch Genootschap. Zij verzorgen dit jaar ook de uitreiking i.s.m. de stichting Handvest voor Compassie NL. (www.handvestvoorcompassie.nl)

Eerdere winnaars

In 2014 werd de Compassieprijs uitgereikt aan Peter Leslie voor zijn Project Mindlab, een lesprogramma dat jongeren helpt na te denken over de rol die zij in de samenleving willen en kunnen vervullen(categorie jeugd). In 2013 won Marjolein Onvlee/ Radio Steunkous (categorie media), in 2012 Ambrose Ongwen (categorie sport) en in 2011 Bright O’Richards (categorie kunst en cultuur).

———————————————————————————————————————————–

Nadere informatie: Marijke Verduyn, projectleider Compassieprijs 2015, tel. 06 18382706