Genomineerden Compassieprijs 2015

Op zaterdag 18 april wordt de landelijke Compassieprijs 2015 uitgereikt tijdens Inspiratie 2015 in de Jacobikerk in Utrecht.  Het thema dit jaar is ‘verbinding’. Graag maken wij nu alvast bekend wie de genomineerden zijn waaruit de winnaar  gekozen gaat worden.

 

* Pastor Ria Doornbusch, coördinator van Inloophuis De Herberg in Westervoort
In De Herberg is plaats voor iedereen en ontmoeten mensen die iets te geven hebben en willen investeren mensen die het minder hebben – financieel, emotioneel, of anderszins. Pastor Doornbusch nodigt daarbij nadrukkelijk ook mensen van verschillende culturele en religieuze achtergronden en groepen in de samenleving (middenstand, jongeren etc.) uit om De Herberg uit te bouwen tot een hechte en tegelijkertijd open gemeenschap.
https://www.facebook.com/InloophuisDeHerberg/info?tab=overview
http://www.4evangelisten.nl/de-herberg.html

* Sara Achahchah
Sara Achahchah is een jonge dame die via social media in een paar maanden tijd een grote groep mensen inspireert en bruggen probeert te bouwen tussen bevolkingsgroepen. Ze wilt zowel moslims als westerlingen bij elkaar brengen door te pleiten voor compassie, liefde en genade. Tevens is zij public speaker en activiste voor een meer vreedzame samenleving. Inmiddels heeft zij al 14.500 volgers op facebook en hebben verschillende media haar al benaderd.
http://moslimomroep.nl/boodschap-van-de-week-sara-achahchah/
https://www.facebook.com/sara7aa

* Marie-Anne van Erp, directeur-vrijwilliger bij het Multicultureel OntmoetingsCentrum (MOC) in de Haagse Schilderswijk.
Marie-Anne van Erp zet zich warm, sprankelend en creatief in voor de ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen in en om het MOC. Het MOC gaat daarbij uit van een dubbele loyaliteit: aan de eigen culturele achtergrond en aan de Nederlandse samenleving. Naast ontmoeting geeft het MOC ruimte voor Nederlandse les (niveau A0 tot A2) gegeven en computerles en huiswerkbegeleiding aan kinderen, een uitdeelpunt van de Voedselbank en een sociaal spreekuur.
www.mocdenhaag.nl

* David Vriesendorp, mensenrechtenactivist en verbinder
David Vriesendorp is de oud-directeur van Amnesty International. Ook na die periode heeft hij zich dagelijks ingezet voor de mensheid. Op belangrijke maatschappelijke posities, maar ook als onvermoeibaar activist om mensen met tegengestelde belangen te verenigen – veelal achter de schermen. Hij nodigt mensen uit voor een persoonlijk gesprek en weet te verbinden en vertrouwen te winnen door zijn optimisme en openheid.

* Marius Buiting, werker voor en vanuit barmhartigheid en compassie
Marius Buiting was van 2006 -2013 voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid. Hij bracht de beweging tot bloei en gaf haar een plek in de samenleving. Zo beijverde hij zich om regionale kringen binnen de Beweging tot stand te brengen. ‘Kampvuren’ noemt hij die. Ook in zijn functie als directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg, vraagt hij aandacht voor barmhartigheid en compassie. Vanuit deze betrokkenheid publiceerde hij de gedichtenbundel Bundel Barmhartigheid en – samen met Wouter Hart het boek ‘Verdraaide Organisaties’, dat al maandenlang in de top-tien van managementboeken staat.
https://www.managementboek.nl/boek/9789013105735/verdraaide-organisaties-wouter-hart
http://www.barmhartigheid.nl/

* Paul Oosterhoff, oprichter van het Huis van Compassie en medeoprichter van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie – beide in Nijmegen
Als diaconaal predikant laat Paul Oosterhoff de klassieke bedeling in de diaconie ver achter zich. Kerndoelstelling van het Huis van Compassie is het verbinden van groepen die niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. Wekelijks organiseert het Huis van Compassie bijvoorbeeld maaltijden, waarbij mensen met weinig geld kunnen aanschuiven zonder te betalen en anderen voor hen betalen. Er is een Repaircafé, een moestuin, een Compassiecursus, en er zijn bezinningsactiviteiten, een benefietdag voor Syrië en een conferentie over Compassie in de zorg.
www.huisvancompassienijmegen.nl

* A.H. Wöhle, predikant van de Maarten Lutherkerk in Amsterdam
Ds Wöhle is vanaf het moment dat hij predikant werd in Amsterdam de Maarten Lutherkerk onvermoeibaar in de buurt op de kaart gezet. Daarbij is hij actief de buurt ingetrokken om de buurt te bevragen wat zij aan de kerk zouden kunnen hebben. Hij is betrokken bij de Burendag in de wijk en organiseert lunchgesprekken voor ouderen en – onder andere in de eigen kerk – concerten en andere muzikale projecten.
http://www.luthersamsterdam.nl/bps/MLK/mlk.html

* Alaeddine en Mohamed Amin Touhami, vredeswerkers
Alaeddine en Mohamed Amin Touhami zijn twee jonge Nederlanders, die zich naast hun werk (Amin is maatschappelijk werker) en studie (Alaeddine studeert psychologie) inzetten voor vrede en vreedzaam samenleven van mensen. Zij zijn verbonden aan de Nederlandse afdeling van AISA NGO en zijn begin 2015 gestart met een actie voor het organiseren van een “Dag van het samenleven” in Nederland. Dit is het spoor van AISA NGO, dat handtekeningen verzamelt voor een VN-Werelddag van de Samen Leven.’

* Mustafa Kus, oprichter van het project Omalief in Leiden
Het project Omalief organiseert wekelijkse bezoeken van Turkse jongeren aan eenzame Nederlandse bejaarden. Dit jongerenproject gaat uit van de Turkse Religieuze Vereniging Stichting Fatih en wil zo “iets terug doen naar de Nederlandse samenleving”. Projectleider Mustafa Kus is er in geslaagd met het initiatief “Oma Lief” een tegengeluid te laten horen in een tijd dat de beeldvorming veelal draait om de radicalisering van moslimjongeren.
http://www.projectomalief.nl

* Herman Koetsveld en Enis Odaci, bruggenbouwers en verhalenvertellers
Koetsveld en Odaci zijn ‘bruggenbouwers’. Ze zijn in staat om de verbinding tussen verschillende culturen en tussen mensen met een afwijkende geloofsovertuigingen te leggen. Sinds 2009 zoeken zij het contact met het publiek in gesprekken, presentaties optredens op radio/tv en publicaties in (social) media. Hun ‘optredens’ worden gekenmerkt door wie ze zijn: Herman is predikant en christen en Enis is verkeerskundige en moslim, beiden gewone mannen/vrienden uit Hengelo, die op een luchtige manier vooroordelen en meningsverschillen tussen christendom en islam bespreekbaar maken en nieuwe inzichten laten ontstaan. Koetsveld en Odaci vergelijken zichzelf met de ander en met het publiek. Ze geven zichzelf bloot en zijn kwetsbaar in de verhalen die ze vertellen en de antwoorden die ze geven.
www.koetsveld-odaci.nl

* Stichting Eenzame Dood
De stichting Eenzame dood zorgt dat mensen niet alleen hoeven te sterven. De stichting legt verbinding met sociaal geïsoleerden in het laatste stadium van hun leven, waardoor deze de kans hun leed te delen, het woorden te geven, een laatste wens te doen of de uitvaart te bespreken. Zo nodig betaalt de stichting de uitvaart ook. De stichting werkt nauw samen met onder andere een ziekenhuis, de thuiszorg, het Leger des Heils.
http://www.eenzamedood.nl/

* Manuela Kalsky, initiatiefnemer van het project W!j
W!J draagt bij aan het overbruggen van wij-zij-tegenstellingen door een moderne website www.nieuwwij.nl met een eigen geluid die een brede doelgroep bereikt. In januari 2015 waren er 200.000 bezoekers! Project W!J is niet alleen ‘online’ actief, maar ook ‘offline’ waardoor er een dynamische en levendige ‘nieuw-wij-community’ is. W!J bouwt op continue basis aan haar community door – ook in samenwerking met anderen – het organiseren van landelijke en plaatselijke evenementen en bijeenkomsten. Manuela Kalsky is de drijvende kracht achter Project W!J. Zonder haar zou het project er niet zijn. Ze inspireert veel mensen en brengt dag in dag uit op een opmerkelijk grote schaal mensen in de Nederlandse samenleving bij elkaar die dat niet uit zichzelf zouden doen.

* Ahmet Ciftci, hulpverlener in nood
Ahmet Ciftci, buschauffeur in Mardin, een stad in Oost-Anatolië-Turkije, vlakbij de Syrische stad Kobani. Cifici zet zich in voor de vele Syrische vluchtelingen die door de Turkse overheid niet meer geholpen kunnen worden. Deze mensen leven langs de kant van de weg in provisorisch opgezette tenten gemaakt van stokken en kleden. Ahmet Ciftci en met hem vele anderen zijn dag in dag uit bezig met het zoeken naar en regelen van onderdak, voedsel, kleding en gezondheidszorg.
http://www.worldofcrowdfunding.com/hulpactie-voor-ontheemde-syrische-gezinnen

 

De Compassieprijs

De landelijke Compassieprijs ‘zwerft’ door Nederland. Ieder jaar wordt de Compassieprijs door een andere organisatie in een andere stad uitgereikt. In het verleden werd de prijs uitgereikt in Utrecht, Amsterdam, Groningen en Lochem.

De uitreiking van de Compassieprijs 2015 maakt dit jaar deel uit van Inspiratie 2015 op zaterdag 18 april in de Jacobikerk in Utrecht. Een dag met interessante optredens, lezingen  (o.a. Sara Kroos en Christien Brinkgreve) en workshops op het gebied van zingeving. De organisatie van deze dag is in handen van de gezamenlijke vrijzinnige kerken in Nederland.  Iedereen is hier van harte welkom.
Voor meer informatie: www.inspiratie2015.nl 

Waar de Compassieprijs 2016 uitgereikt gaat worden zal binnenkort bekend worden gemaakt.  Houdt deze website daarvoor in de gaten.