Uitnodiging voor presentatie Omalief in Leiden

Beste mensen,

hierbij nodigen wij, het jongerenteam Omalief, u allen om aanwezig te zijn bij de eerste presentatie van project Omalief sinds de officiële start ervan. Tevens zullen er diverse instellingen/organisaties uit diverse gemeentes aanwezig zijn welk project Omalief ook binnen hun gemeentes willen opzetten. Uw komst is zeer gewenst omdat projecten zoals project Omalief uw morele steun hard nodig hebben. Uw aanwezigheid is een steun in de rug van al die vrijwillige jongeren welk zich inzetten voor een socialer en behulpzamere samenleving voor iedereen. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op deze mooie en leerzame dag. Een dag waarop we allen kunnen aantonen dat we met elkaar willen en kunnen leven. Dat we elkaar kunnen en willen omarmen in plaats van uitsluiten, dat we klaar staan voor elkaar en elkaar kunnen liefhebben.
Het project Omalief is een uitmuntend voorbeeld wat compassie is en wat je ermee kunt bereiken als je het uitvoert/toepast. U zult gegarandeerd zijn van een onvergetelijke leerzame en voorbeeldige avond. U zult hier compassie in uitvoering zien. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij horen graag van u.

Locatie: stichting Fatih, Johan Wagenaarlaan 11 te Leiden
Datum: 19-12-2014
tijdstip: 19.00 uur – 21.30 uur.

hieronder een schrijven over project Omalief.

PROJECT OMALIEF

VAN HART TOT HART

brengt mensen samen, brengt culturen tot elkaar

Al geruime tijd dachten we als Turks/islamitische gemeenschap van stichting Fatih te Leiden hoe iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse samenleving waarin we leven en waar we deel van uitmaken. We wilden iets betekenen voor mensen waarmee we samenleven. Toen kwamen we op het idee om hier onderzoek naar te doen. Na veel zoek- en leeswerk kwamen we tot de conclusie dat de situatie van bejaarden in Nederland door ons zou moeten worden aangepakt. We gingen samen met 12 jongeren van Turkse afkomst, van stichting Fatih te Leiden, hierover brainstormen. Het resultaat was: project Omalief.

De vereenzaming van de Nederlandse bejaarden is een groot probleem, een probleem dat steeds groter werd in omvang. Wij vormden daarom het jongerenteam Omalief. Met dit team zouden we ons ontfermen over deze groep bejaarde medemensen. We wilden een ieder laten zien dat we ondanks onze verschillen behulpzaam voor elkaar konden en moesten zijn. We wilden hiermee het signaal afgeven dat we als mensen om elkaar moesten geven, dat we elkaar moesten respecteren en liefhebben.

We zagen met dit project, naast het tegengaan van de vereenzaming van de bejaarde medemensen, ook vele kansen om overige maatschappelijke problemen waarmee onze gemeenschap te kampen heeft aan te pakken. Door Omalief op te zetten zouden we de volgende problemen ook aanpakken: de kloof tussen jong en oud verkleinen, verschillende culturen tot elkaar brengen, behulpzaamheid creëren, verdraagzaamheid, begrip, respect, verantwoordelijkheidsbesef, integratie en solidariteit doen versterken. Vervolgens zagen we ook een kans om de vooroordelen over allochtonen en/of moslimgemeenschap te verminderen.

We zagen het als uitdaging omdat we als Turks/islamitische gemeenschap een uniek gebeuren zouden opzetten in Nederland. Nog nooit eerder had een allochtoon/islamitische gemeenschap een soortgelijke project opgezet. We wilden een voorbeeld stellen zodat alle anderen mensen van de diverse culturen en/of stichtingen,verenigingen, bedrijven, scholen, enz, ons zouden volgen. Hierdoor zouden er geen eenzame bejaarde medemensen meer zijn in Nederland. Hiermee zouden we verdrietige mensen blij maken, ongelukkigen zouden gelukkig worden.

Door project Omalief te verwezenlijken zouden we een grote stap maken in het versterken/verbeteren/verzoening van en tussen diverse culturen/volkeren en religies onderling. Project Omalief is een voorbeeld hoe te moeten samenleven. Het is een voorbeeld voor de gehele mensheid hoe elkaar te moeten omarmen, te kunnen liefhebben. Met project Omalief openen mensen hun harten voor anderen, anderen uit verschillende culturen. Omalief creëert een plek in onze harten voor anderen welk anders zijn dan ons zelf. Omalief zet vooroordelen buiten de deur, veranderd uitsluiting in omarming, in plaats van haat wordt er liefde en respect gekweekt.

Op dit moment heeft het jongerenteam Omalief, nu bestaande inmiddels 18 jongeren, 5 (vereenzaamde ) bejaarde Nederlandse medemensen geadopteerd als hun nieuwe opa’s en nieuwe oma’s. Ze gaan elke week naar het verzorgingshuis waar deze mensen wonen en bezoeken hen. Zo geven ze deze mensen om iets naar uit te kijken. Ze brengen deze mensen liefde, respect, begrip en aandacht. De jongeren willen deze bejaarde medemensen de plek geven welk ze verdienen, een plek midden in de samenleving maar vooral een plek in onze harten.

In het begin was het even aankijken voor de beide kanten maar al gauw werd er een mooi band opgebouwd. De jongeren en hun nieuwe Nederlandse oma’s en opa’s kijken elke week er naar uit om elkaar weer te zien om elkaar zo weer te kunnen liefhebben. Het heeft een grote emotionele en sociale impact veroorzaakt bij alle betrokkenen. Iedereen vindt het een grandioos mooi en menslievend project. De jongeren bekommeren zich om hun opa’s en oma’s, ze vormen zo ook een sociale controle over hen en zijn een doorgeefluik van deze mensen geworden. De jongeren geven alles door wat ze waarnemen en horen van hun opa’s en oma’s aan het verzorgingshuis zodat hierop ingespeeld kan worden. De jongeren maken zo nu en dan zelf lekkernijen klaar voor hun opa’s en oma’s. Ze gaan af en toe met ze uit naar bv een dierentuin, musea, een rondvaart met de boot, enz. Ze betrekken op deze manier deze mensen meer bij het leven, halen ze buiten de vier muren waarin ze hun einde moeten afwachten, geven ze weer het plezier van het leven, het gevoel nog erbij te horen, gewaardeerd, geliefd en gerespecteerd te worden. Door dit project worden vooroordelen jegens elkaars culturen verdreven en ontstaat er vriendschap en liefde tussen volkeren.

Zowel de jongeren als de ouderen en ook het verzorgingshuis zijn erg blij met het project, de waardering van buitenstaanders is enorm.

Doordat het project in Leiden een groot succes is geworden staan er op dit moment 10 overige steden klaar om mee te doen met project Omalief. Zoals het ernaar uitziet zal het snel ook geheel landelijk worden opgezet. Omdat project Omalief alles heeft van een menslievend project, een project welk culturen/volkeren doet omarmen is het eigenlijk ook een project welk in overige landen waardering zal krijgen. Het is dus niet een fantasie als er gedacht wordt om dit project internationaal uit te breiden.

We willen ons best doen en ons volledig inzetten om dit project waarmee we de gehele mensheid van dienst kunnen zijn zo breed mogelijk opzetten op de wereld. Met project Omalief zullen mensen elkaar weer gaan liefhebben, weer om elkaar gaan bekommeren en elkaar gaan respecteren. Dit zal op zich weer een grote bijdrage leveren aan de wereldvrede. Met dit project wordt er een socialer en behulpzamere samenleving opgebouwd waardoor het leven een stuk prettiger wordt voor de gehele wereld. Wij willen dit verwezenlijken, wij moeten dit verwezenlijken, dit uit besef van medeverantwoordelijkheid voor elkaar.

Wij, het jongerenteam Omalief, zijn dit project gestart in Leiden en willen dit graag, samen met u, in Nederland en in de rest van de gehele wereld uitbreiden. Wij staan er klaar voor nu alleen nog de steun van u. Alleen met uw steun kunnen we dit mooie project in heel Nederland en vervolgens in de gehele wereld opzetten. Zonder uw hulp zal het ons niet lukken, al zouden we het willen, om hierin te slagen. Uw hulp is van wezenlijk belang om het project geslaagd te krijgen. Uw steun zal een mooi voorbeeld zijn van het nemen en accepteren van medeverantwoordelijkheid naar en voor elkaar.

Laten we samen een mooie stap welk is gezet met project Omalief doorzetten. Laten we samen voor een verbetering zorgen op onze planeet. Laten we er samen voor gaan om menslievendheid te kweken in alle harten. Laten we de wereld bevrijden van al die oorlogen, haat en nijd. Laten we vriendschap, liefde, begrip en respect voor elkaar doen ontstaan tussen ieder levend wezen. Laten we allen menslievend bezig zijn.

Wij zien u graag.
Met de vriendelijke groeten,
Jongerenteam Omalief,

Namens deze,
Mustafa Kus, projectleider Omalief, bestuurslid stichting Fatih Leiden