Opnieuw in actie ‘De 500 vluchtelingenkinderen niet welkom? Wij leggen ons er niet bij neer’

Onlangs organiseerde de Beweging van Barmhartigheid in samenwerking met Één Land Één Samenleving het webdebat ‘Barmhartigheid en Vreemdelingen’. Inleider was Bas de Gaay Fortman.

In de discussie werd het thema ‘barmhartigheid en vreemdelingen’ direct gekoppeld aan het appèl dat op de Nederlandse regering is gedaan om 500 van de alleenstaande vluchtelingenkinderen, die in Griekse kampen verblijven, in Nederland op te nemen. Bas de Gaay Fortman: “De Europese Unie voelt zich verplicht voor die kinderen een tehuis te vinden en dan zegt Nederland: ‘Ga daar maar eens aan werken in de regio’. Maar die regio is verschrikkelijk op dit moment.” Één van de deelnemers zei: “Je mag je niet laten afkopen door ‘opvang in de regio’.” De Gaay Fortman vindt dat de Beweging van Barmhartigheid en Één Land, Één Samenleving zich ook in deze kwestie actief moeten roeren.

Onder de deelnemers aan het webdebat leefde de wens om een hernieuwde actie te voeren tegen het besluit van kabinet en Kamer om de 500 kinderen niet naar ons land te laten komen. Een eerste motto voor ons is: ‘We leggen ons er niet bij neer’. De organisatie Stichting Handvest voor Compassie NL zegde meteen de medewerking toe.

Het Handvest heeft over deze kwestie op 27 april 2020 een brief gestuurd aan onze regering. Het antwoord van het ministerie kwam een maand later. Op de website van het Handvest zijn deze brief en het antwoord te lezen: www.handvestvoorcompassie.nl(https://www.handvestvoorcompassie.nl/compassie-algemeen/oproep-aan-regering-om-500-vluchtelingenkinderen-naar-nl-halen/).

Ieder die zich het lot van deze kinderen aantrekt en aan het hart gaat roepen we op om in beweging te komen. Sluit je aan bij de petitie van Vluchtelingen Werk Nederland en onderteken de petitie op www.500kinderen.nl. Meer dan 55.000 personen zijn je voorgegaan.

De tweede stap is, dat we de publiciteit zoeken als de Tweede Kamer terugkeert van zomerreces.

Voor nu: LEG JE ER NIET BIJ NEER EN TEKEN DE PETITIE!