Goed gesprek over moeder aarde

Op zaterdagmiddag 16 maart is er van 15.00 – 17.00 uur weer een bijeenkomst waarop mensen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in gesprek gaan. Het onderwerp is hoe de aarde en de mensen en andere wezens zijn ontstaan en hoe wij met hen om horen te gaan.

Eerst zijn er korte inleidingen over dit onderwerp door zenleraar/boeddhist Pieter Verduin, Anne-Maria van Hilst vanuit de liberaal joodse gemeente Amsterdam, dominee Rien Erkelens, imam Elhoussaine Essabir en humanistisch geestelijk verzorger Mandy Koehoorn-Kroon. Daarna worden de aanwezigen uitgenodigd in kleine groepen te delen hoe zij zelf aankijken tegen het ontstaan van moeder aarde en alle levende wezens en hoe zij met hen om willen gaan.

Gespreksleider is  Marleen Kramer.

Het doel van deze middag is om mensen met een andere achtergrond beter te leren kennen, waardoor er meer begrip voor elkaar ontstaat. Ook is een ontmoeting met andersgelovigen  en andersdenkenden voor veel mensen een verrijking.

De bijeenkomst vindt plaats in de Vrijheidskerk/Alkmaar Freedom House, Hobbemalaan 2a, Alkmaar.
Aanmelding is niet nodig. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd.

Deze activiteit wordt georganiseerd door De Zwaan en de 3BG+. De drieboekengroep 3BG was een groep joden, christenen en moslims die zich samen verdiepten in hun heilige boeken. Inmiddels is deze groep aangevuld met humanisten en boeddhisten en heet nu 3BG+.

Klik hier voor meer informatie  of bel met 06 55 27 61 04.

Op de foto: Een aantal leden van de 3BG+ v.l.n.r. Mohamed Ezhar, Coos de Wit, Andy Deutsch, Cokkie Groot, Elhoussaine Essabir, Annego Hogebrink en Sybren Rozendal.

Het belang van deze middag vatten zij als volgt samen: Bekend maakt bemind!