Karen Armstrong in januari naar Nederland

Karen Armstrong komt mede op uitnodiging van Writers Unlimited Winternachten Festival Den Haag naar Nederland en Vlaanderen, van 15 tot en met 19 januari 2015.

Zij zal op vrijdagavond 16 januari de openingsspeech van de twintigste editie van het festival houden. Tegelijk verschijnt haar nieuwe boek In naam van God. Religie en geweld.

In In naam van God onderzoekt Armstrong in hoeverre religies de schuld zijn van het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Duizenden jaren heeft de mens niet beschikt over voldoende middelen om zichzelf te gronde te richten, ondanks zijn destructieve aanleg – maar met de massavernietigingswapens van tegenwoordig is hij nu wel degelijk in staat dat te doen. De gewelddadige drang in de mens wordt vaak verbonden met het religieuze: oorlog en religie lijken onontwarbaar verstrengeld te zijn.

Karen Armstrong windt er geen doekjes om, ze schrijft openhartig over die verstrengeling. Maar tegelijkertijd laat ze zien dat naast de kruisridder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de jihadist die dat tegenwoordig doet, er in religies ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor vrede en verzoening. Ze toont bovendien aan dat de onderliggende motieven voor het gebruik van geweld vaak heel weinig met religie te maken hebben, maar sociaal, economisch of politiek van aard zijn. Daarmee corrigeert ze het overheersende beeld dat religies de schuld zijn van het grote bloedvergieten in de geschiedenis.

Karen Armstrong is de auteur van bestsellers als Een geschiedenis van God, De strijd om God, Islam en De grote transformatie. Haar werk is vertaald in veertig talen. Wereldwijd is ze een van de meest gevraagde sprekers over religie en verdraagzaamheid.

Bron: Debezigebij.nl/Nieuwwij