Rotterdam wordt Stad van Compassie

Op vrijdag 20 mei jl. tekende burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, namens de stad, het internationale Charter for Compassion (Handvest voor Compassie). De ondertekening vond plaats gedurende het derde deel van Wagners opera Parsifal die in het kader van de Rotterdamse Operadagen werd opgevoerd.

In het eerste deel van de opera werd het verhaal van Parsifal verteld en uitgebeeld. Tijdens het tweede deel werden de toeschouwers in het verhaal getrokken middels een spel waarbij zij, verdeeld over diverse teams, de verloren speer moesten zien te vinden die de koning uit het verhaal zou kunnen genezen van zijn dodelijke verwonding. De teams gingen onmiddellijk de strijd met elkaar aan en de relatie met ‘de echte wereld’ was een feit.

Regisseur Arlon Luijten koos deze opera om aan te geven dat er geen genezing voor de koning mogelijk is, noch voor de gemeenschap die in een crisis verkeert, zonder samenwerking en compassie. In theater Kriterion, op de bovenste verdieping van het Groothandelsgebouw in Rotterdam, volgde een in tweeërlei opzicht bijzondere bijeenkomst die de ondertekening door de stad Rotterdam van de Charter for Compassion markeerde, en waarin de winnaar bekend werd gemaakt van de Compassieprijs 2016.

In zijn toespraak benadrukte burgemeester Aboutaleb het belang van compassie voor een samenleving die mensen verbindt en laat omzien naar elkaar. Toen in 2014 in de gemeenteraad de motie van Aydin Peksert (raadslid NIDA) werd aangenomen, waarin werd opgeroepen om Rotterdam uit te roepen tot Stad van Compassie, werd deze zonder aarzelen door Aboutaleb omarmd. En op 20 mei was het zover. Als symbolische handeling werd op het podium van Kriterion de ondertekende en ingelijste charter neergezet.

Om de verbintenis met de stad uit te drukken was de tekst op papier gedrukt dat was gemaakt van de papiertjes waarop schoolkinderen en volwassen burgers hadden opgeschreven wat zij zich voorstelden bij een stad vol compassie. De houten lijst was gemaakt van het hout van een oude trap uit een Rotterdams huis. De stem van de stad kwam tot klinken in het gedicht van stadsdichter Derek Otte dat Vera Bauman voorlas en in de mooie initiatieven die Annemaria Carbonara, Francis Bousselmame en Robert Schram over het voerlicht brachten.

Verslag: Ton Liefaard en Monica Neomagus