Verbind macht altijd met tederheid en compassie!

In een kort TED-video roept Zijne Heiligheid Paus Fransiscus op om macht altijd te verbinden met tederheid. In een boodschap voor mensen van alle geloven, voor degenen die over macht beschikken en voor degenen die dat niet doen, roept hij op tot gelijkheid, solidariteit en tederheid. Een mooie boodschap, vol compassie en verbondenheid.

We hebben elkaar allemaal nodig!

Een enkel individu volstaat opdat er hoop zou zijn, en jij kan dat individu zijn, zegt Paus Franciscus in deze vurige TED Talk, rechtstreeks uit Vaticaanstad. In een hoopvolle boodschap aan mensen van alle geloofsovertuigingen, aan mensen met en zonder macht, geeft de spirituele leider sprekende commentaar bij de wereld van vandaag en roept hij op tot gelijkheid, solidariteit en tederheid. “Laten we elkaar helpen, samen, in het besef dat de ‘ander’ geen statistiek of getal is,” zegt hij. “We hebben elkaar allemaal nodig.”

“Macht is als gin op een nuchter macht”

In Argentinië, zo vertelt Zijn Heiligheid, bestaat het spreekwoord dat macht is als gin drinken op een nuchtere maag; het maakt je dizzy, het doet je je evenwicht verliezen. De ander is geen nummer, zo zegt hij, we hebben elkaar nodig, laten we elkaar helpen.

Een mooie oproep tot compassie en inlevingsvermogen in deze Ted-talk door Paus Fransiscus!