‘Compassie’ mist Hollandse context

Wie het omvangrijke en indrukwekkende oeuvre van Karen Armstrong kent, weet dat compassie/barmhartigheid een rode draad in haar werk vormt. Volgens haar is compassie de kern van alle grote religies en spirituele stromingen. Nu is er het boek met die titel.
 
De passie en Armstrongs kijk op compassie heeft haar ertoe gebracht om op te roepen tot een Handvest voor Compassie (Charter for Compassion), tot een wereldwijde beweging van barmhartigheid. Zij benadrukt dat dit de enige weg naar vrede is in onze verscheurde wereld. De schrijfster reist de hele wereld rond om deze beweging tot leven te brengen. Toen wij haar enkele maanden geleden in Amsterdam ontmoetten, kwam zij juist zeer vermoeid terug uit het nabije en verre Oosten. Het kon niet uitblijven, dat Karen Armstrong een boek zou gaan schrijven geheel gewijd aan compassie.
Naar het voorbeeld van het stappenplan van de Anonieme Alcoholisten biedt Karen Armstrong ook een twaalfstappenplan aan: 1. Meer weten over compassie, 2. Kijk naar uw wereld, 3. Compassie voor u Zelf, 4. Empathie, 5. Mindfulness, 6. Actie, 7. Besef van onze beperkte kennis, 8. Hoe moeten we met elkaar praten, 9. Zorg voor iedereen, 10. Kennis, 11. Inzicht, 12. Heb uw vijanden lief.

Het zijn meer aspecten van compassie dan stappen. Het is duidelijk, dat zij een praktijkboek heeft willen schrijven, een wegwijzer hoe je praktisch kunt werken aan een betere wereld, te beginnen dichtbij.
En al lezende kun je heel wat praktische tips en oefeningen bij elkaar sprokkelen. Waar je persoonlijk, als groep of geloofsgemeente wat mee kunt. Ook wordt inzicht gegeven, waarom deze aspecten van belang zijn.

Bron: Friesch Dagblad

foto: compassie van Karen Armstrong