‘Barmhartige burgers’ richten dringende boodschap tot de politiek

Het slotdebat van de door de Beweging van Barmhartigheid georganiseerde webdebatten over ‘de wereld ná corona’ eindigt in een dringende boodschap aan de Tweede Kamerleden die deze week verkozen zullen worden. Een dubbele boodschap zelfs.

Gisteren werd de webdebat-serie afgerond. Sprekers in de serie waren Paul Verhaeghe, Jan Terlouw, Matthijs Schouten, Roek Lips en Hilde Kieboom.
In het slotdebat maakten de deelnemers zelf de balans op. Ze besloten de nieuwe Tweede Kamer meteen na de verkiezingen een dringende boodschap te sturen.

Pleidooi voor ‘burgerdemocratie’
De eerste boodschap wordt een vurig pleidooi voor ‘burgerdemocratie’. De deelnemers aan de webdebatten vinden dat ‘de politiek’ veel te weinig werk maakt van de grote mondiale crises: de klimaatverandering, de dolgedraaide economie, de groeiende ongelijkheid en de enorme vluchtelingenstromen die gaan komen. “Het huis staat in brand en wij vergaderen over de mooiste manier van blussen. Woorden, maar veel te weinig daden.”
Aan de debatserie hebben honderden bezorgde burgers deelgenomen en ze concludeerden dat de ‘gewone’ democratie het niet voor elkaar krijgt door te pakken. Of in de woorden van een van de sprekers, Jan Terlouw: “De politiek is niet flink genoeg.”
Een van de deelnemers: “Daarom moeten we, los van de politieke partijen, een representatieve steekproef van burgers hun oordeel vragen en ze daarvoor grondig en onpartijdig laten voorlichten. Experimenten met zulke burgerdemocratie hebben al uitgewezen dat dat veel betere besluiten oplevert. Bovendien dicht het de kloof tussen politiek en burgerij. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat de ‘grote’ democratie de besluiten zeer serieus neemt.”
De Beweging van Barmhartigheid biedt aan mee te helpen met het organiseren van zo’n beraadslagende burgerdemocratie.
Waarom de Beweging van Barmhartigheid?
In de webdebatten over de grote crises kwam keer op keer naar voren dat ‘de nieuwe wereld’ er een zal moeten zijn die een einde maakt aan de hebzucht, de groeiende ongelijkheid en de uitbuiting van de natuur en dat we ons weer zullen moeten gaan richten op het ‘omzien naar elkaar en naar de generaties na ons’. En dat is precies ook de missie van de Beweging van Barmhartigheid.

Aanbod: ‘bijles’ barmhartigheid
In het verlengde van het eerste aanbod, doet de Beweging van Barmhartigheid nóg een aanbod: ‘bijles barmhartigheid voor politici’. Het is geen plagerijtje, maar een serieus voorstel. De politiek heeft de afgelopen jaren afschuwelijke ongelukken veroorzaakt die terecht het stempel ‘onbarmhartig’ kregen (denk bijvoorbeeld aan de afwikkeling van de schade die de gaswinning in Groningen berokkend heeft en aan de toeslagenaffaire rond de kinderopvang). Hoe kun je dat voorkomen? Hoe moet je dat herstellen? Wat moet je met al die dilemma’s waarbij je wel of niet barmhartig kunt zijn (bijvoorbeeld rond de vluchtelingen)? Waarom is een samenleving waarin we omzien naar elkaar een veel betere samenleving en hoe bereik je dat? Waarom zie je barmhartigheid als toetssteen terug in alle godsdiensten én in de niet-religieuze levensbeschouwingen?
De Beweging van Barmhartigheid biedt de (op)nieuwgekozen Kamerleden daarover ‘bijles’ aan, in de vorm die ze zelf mogen kiezen; openbare colleges of besloten bijeenkomsten voor de eigen fractie. De Beweging zorgt voor deskundige sprekers van naam. Van de ‘bijles’ zal ook een boek gemaakt worden (‘Barmhartigheid kun je leren’).
De brief voor de Tweede Kamer gaat in concept nu nog rond onder de deelnemers aan de webdebatten. Meteen na het bekend worden van de verkiezingsuitslag wordt de definitieve brief naar alle fractieleiders verzonden.

> Uitvoerig verslag slotdebat (pdf)
>> Podcast slotdebat

afbeelding: Len Munnik