In Leiden wordt een warm welkom voorbereid

In het najaar wordt in de stad Leiden* een Bed-Bad-Brood-voorziening geopend voor zo’n 30 a 40 uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze groep bestaat voornamelijk uit mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De startbijeenkomst in juni van de gemeente in aanwezigheid van STUV, enkele wijkbewoners en mensen van het wijkcentrum Morswijck liep aanvankelijk moeizaam.

Op een gegeven moment ontstond er een vonk na een presentatie van Mustafa Kus** en mensen van St. Vluchtelingenwerk: ‘Wat als we het nu omdraaien en we gaan ze een warm welkom geven? Waarmee we ook kunnen laten zien aan andere gemeenten dat het ook anders kan.’ Mustafa Kus hoopt dat deze vonk oplaait tot een vlam. Met deze bijeenkomst wordt gebrainstormd over hoe de buurt een warm welkom kan organiseren voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Tijdens deze vervolgbijeenkomst waren mensen uit diverse organisaties en vanuit de wijk aanwezig.  Vanuit het landelijk bestuur van Handvest voor Compassie NL waren Sopa Bouman en Gerthe Lamers vertegenwoordigd.

In de bijeenkomst is nagedacht over het moment van verwelkoming en het traject daarna.  In september zal een kerngroep o.l.v. Mustafa Kus concrete plannen gaan uitwerken n.a.v. de gezamenlijke brainstormsessie.

* Leiden tekende als eerste in Nederland de verklaring dat zij een Compassionate City wil zijn.

** Mustafa Kus won in 2015 de landelijke Compassieprijs met zijn project Omalief.