Rotterdam in voorjaar 2016 Stad van Compassie

De gemeenteraad van Rotterdam ging in de week van 26 november jl. akkoord met het afdoeningsvoorstel van de motie “Rotterdam Stad van Compassie”.
Deze werd in 2014 ingediend door NIDA, de Islamitische partij in de gemeenteraad.
NIDA motiveerde deze motie als volgt:”De overheid trekt zich terug, Rotterdammers moeten daarom meer dan ooit met en op elkaar kunnen bouwen. Een fundament van compassie is volgens ons hiervoor een voorwaarde. Rotterdam als Stad van Compassie is niet alleen een mooi en belangrijk signaal, het is een commitment!”
Burgemeester Aboutaleb toonde zich van meet af aan een enthousiast voorstander van de motie.

In het voorjaar van 2016 zal Rotterdam het Charter for Compassion tekenen en zich daarmee scharen bij steden in de wereld die dit eerder deden.
Zij willen hiermee aangeven dat compassie een onmisbare kwaliteit is voor een leefbare, weerbare en vreedzame stad waarin mensen naar elkaar omzien en zich voor elkaar inzetten.
Rotterdam zal de ondertekening van het Charter verbinden met een bijzonder cultureel evenement en met de uitreiking van de unieke Nederlandse Compassieprijs.
Voor deze uitreiking werken de Gemeente Rotterdam, NIDA en het bestuur van de stichting Handvest voor CompassieNL samen.

Eerder tekenden in Nederland de gemeente Leiden (2009) en de gemeente Groningen (2010) en Apeldoorn (2014) het Charter for Compassion.
In enkele andere Nederlandse steden wordt overwogen dit voorbeeld te volgen.

Het bestuur van Handvest voor CompassieNL is van mening dat juist in deze tijden van geweld en tegengeweld de ‘sterke zachte tegenkrachten’ gemobiliseerd moeten worden.
In steden en dorpen kunnen politieke leiders dit ondersteunen en kunnen burgers compassie vormgeven in vele verbindende en hartverwarmende initiatieven.