Toespraak Semiha Denktas (jury Compassieprijs 2016)

Inleiding op de Nederlandse Compassieprijs 2016
uitgesproken door Semiha Denktas (jury)

De Nederlandse Compassieprijs wordt dit jaar alweer voor de zesde keer uitgereikt.
De Stichting Handvest voor Compassie Nederland is eindverantwoordelijk voor deze uitreiking, en ieder jaar werkt zij in dit kader met andere partners samen, steeds weer in een andere stad en steeds weer rond een nieuw, actueel thema.
Dit jaar ontstond rondom deze prijsuitreiking een prachtige samenwerking met de Gemeente Rotterdam en de politieke partij Nida, ooit indiener van de motie Rotterdam Compassionate City.
U was zojuist getuige van de start van Rotterdam Compassionate City en misschien was u vanmiddag ook wel bij de compassieopera Parsifal aanwezig.
Hoe mooi komen al deze zaken rondom het thema compassie vandaag hier samen!

De Nederlandse Compassieprijs is in het leven geroepen om mensen te eren die met hun initiatieven
‘harten verzachten, mensen verbinden en welzijn bevorderen’.
Dit jaar kozen de organisatoren voor een uitdagend thema, nl. ‘een humane economie’.
Met de financiële crisis van de afgelopen jaren, en de desastreuze gevolgen daarvan voor velen in de wereld, nog vers in het geheugen, eigenlijk een voor de hand liggende keus.
Want ook als het om ‘harde’ financieel-economische zaken gaat, blijkt compassie een cruciale waarde.
Misschien zag u zondagavond 3 april toevallig de Tegenlicht documentaire van de VPRO, over de opkomst van de betekenis-econonomie? De vraag stond centraal wat er gebeurt als werken en samenleven op andere waarden worden gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel. Kun je als bedrijf, als organisatie, welzijn en geluk bevorderen en wat is daar dan weer het rendement van? Zeker de moeite van het bekijken waard!

Voor de Compassieprijs 2016 rond het thema ‘een humane economie’ heeft de jury natuurlijk gekeken naar de manier waarop de genomineerden hun initiatieven ook onderdeel weten te maken van onze economische werkelijkheid.
Daarbij viel op dat veel genomineerden zich midden in de driehoek bevinden tussen overheid, markt en community (gemeenschap).
Zij maken een belangrijke transitie in onze samenleving zichtbaar.
Steeds meer werken overheid, markt en direct betrokkenen uit de community met elkaar samen.
Er wordt enige subsidie of financiële ondersteuning verstrekt (overheid), er wordt óók geld verdiend en geinvesteerd (markt) en er kan persoonlijk worden bijgedragen, b.v. door crowdfunding , het aanschaffen van obligaties of certificaten (community).
Tegelijkertijd komen werelden samen die voorheen veel meer gescheiden waren.
De zogenaamde zachte sectoren van cultuur, welzijn en zorg leren zich steeds meer te verhouden tot de harde realiteit van financiën en economie.
Het is nog tasten en zoeken naar de góede verhoudingen, maar een spannende en uitdagende ambitie die beslist aanmoediging verdient.

U gaat zo direct de drie projecten/organisaties zien die in de TOP 3 van de genomineerden zijn geëindigd.
Eén van hen zal straks als winnaar worden aangewezen, maar op alle drie kunnen we als maatschappij trots zijn. Zij dragen bij aan verbondenheid tussen mensen, aan begrip voor elkaar en elkaars verhaal en aan een beter bestaan voor hen die niet altijd de beste kansen in het leven kregen. En hoe ze dat doen, dat kunnen ze u natuurlijk het beste zelf vertellen.

20 mei 2016

Foto: Semiha Denktas staat 3e van links.