Compassieprijs 2016 in het teken van een humane economie

Compassieprijs 2016 in het teken van een humane economie

Economie en compassie; ze worden niet snel in één adem genoemd.
De één gaat over geld en winst, het ander over empathie en mededogen.
Toch is een verbinding tussen beiden mogelijk en van het allergrootste belang.

In de afgelopen jaren liet de handelswijze binnen de financiële sector en het ongebreidelde markt- en rendementsdenken zien wat de gevolgen zijn van een economie die niet ten dienste staat van menselijk welzijn en geluk.
Wereldwijd verloren mensen hun (vaste) banen, huizen, pensioenen.
In veel landen leidde dit bovendien tot maatschappelijke instabiliteit en politieke spanningen.
Een economie zonder hart en aandacht voor de mensen om wie het gaat, die ‘profit’ vóór ‘people & planet’ stelt, blijkt ontwrichtend en uiteindelijk een bedreiging voor een stabiele samenleving.

Maar het tij keert. Het besef dat het anders moet en ook anders kan, groeit.
In ons land bevinden zich inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 sociale ondernemers die winst weten te maken met aandacht voor menselijk welzijn. Daarnaast vestigen journalisten, programmamakers, theatermakers, wetenschappers en anderen regelmatig de aandacht op dit onderwerp, waarmee zij bijdragen aan transparantie en bewustwording.

De Compassieprijs 2016 wil deze aanzetten tot een humane economie ondersteunen.
Wij zijn op zoek naar mensen die zich op dit terrein binnen de Nederlandse samenleving verdienstelijk maken met kleine bedrijven (tot 50 werknemers) of met andere belangrijke initiatieven (bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, boeken, onderzoeken, projecten).

De jaarlijkse uitreiking van de Compassieprijs vindt plaats sinds 2011.
De Stichting Handvest voor Compassie Nederland organiseert de uitreiking met steeds wisselende partners op verschillende locaties en met elk jaar weer een ander thema.
De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’.

In 2016 wordt samengewerkt met de Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse partij Nida
(initiatiefnemer van de motie ‘’Rotterdam, stad van compassie’).
De uitreiking vindt plaats op 20 mei in Rotterdam tijdens de ondertekening van het Handvest voor Compassie door de stad.
Een oorkonde, een compassielamp en een bedrag van € 1000.= vallen de winnaar(s) ten deel.

Tot de jury van de Compassieprijs 2016 behoren:

Semiha Denktas
Head of Department Social & Behavioural Sciences at Erasmus University College

Marianne van den Anker
Voormalig wethouder Gemeente Rotterdam, programmamaker, presentator

Farid Darkaoui
Directeur Zaken Expert BV

Mustafa Kus
Voorzitter Stichting Omalief en winnaar Compassieprijs 2015

Ruben van Zwieten
Predikant en ondernemer, initiatiefnemer van De Nieuwe Poort (Amsterdam) en De Nieuwe Poort in de Steigers (Rotterdam)

Wilt u nomineren?

Dat kan tot 8 april 2016. Gebruik daarvoor s.v.p. ons digitale formulier dat u hier kunt invullen.