Karen Armstrong bij Global Conference on World’s Religions

 Karen Armstrong spreekt 15 september in Montreal, tijdens de derde ‘Global Conference on World’s Religions: after september 11’. 

 Religie als kracht van het goede?

 De eerste bijeenkomst van de ‘Global Conference on World’s Religions‘ werd destijds gehouden in 2006. Tijdens deze eerste conferentie kwamen religieuze leiders en vooraanstaande denkers over religie en levensbeschouwing bijeen om de actuele kwesties in de wereld te bespreken en na te denken over de vraag: ‘Kan religie een kracht van het goede zijn?’. 

 Van ‘Faith’ naar ‘Interfaith’ 

 Nu, tijdens deze derde conferentie op 15 september 2016, zal de focus liggen op het thema ‘From Faith to Interfaith’. Tevens zal er een Universele Verklaring van Rechten van de Mens door de wereldreligies worden aangenomen. De conferentie heeft tot doel om de mensen te herinneren aan de positieve en verenigende kracht van religie. 

 Sprekers bij Global Conference on World’s Religions 

Ook ‘onze’ Karen Armstrong, die in 2009 het internationale Handvest voor Compassie lanceerde, zal tijdens deze conferentie een lezing gevens. Ze spreekt naast o.a. denkers en religieuze leiders als de vredesambassadeur en spiritueel leraar Sri Sri Ravi Shankar en de Canadese politiek en sociaal filosoof Charles Taylor. 

 Voor meer informatie over de conferentie en sprekers, kijk op: worldsreligions2016.org